درباره سايت

سايت گيل نوشت؛ آثار قلمي ميرشمس الدين فلاح هاشمي در حوزه هنر‘ ادبيات و گاه فرهنگ مي باشد. (به جز بخش “گزيده اي از يك كتاب” كه مطالب با ذكر منبع مي آيند و باز توسط ايشان انتخاب مي شوند.)

بدون شك ديدگاهها و نظرات ارزشمند شما خوبان در بهبود كيفي مطالب بسيار موثر مي تواند باشد.

پيشايش از حسن توجه و عنايت تان صميمانه سپاسگزاريم.