دیدگاه متفاوت فاکنر و همینگوی درباره کارکرد کلمات

بدون نظر

“ای. ای. هاچنر، در کتاب خاطرات خود از دوران آشنایی نسبتاً طولانی مدتش با ارنست همینگوی، می نویسد بعد از انتشار رمان ” آن سوی رودخانه، زیر درختان ” که با خرده گیری بسیاری از منتقدان مواجه شد، ضمن گفتگویی با همینگوی به او گفته بود:

جناب ویلیام فاکنر هم … گفته شما شهامت ندارید و تا حالا نشده از کلمه ای استفاده کنید که خواننده برای دانستن معنی اش به فرهنگ لغات رجوع کند.

همینگوی هم جواب داده بود:

طفلک فاکنر. یعنی او جداً خیال می کند کلمات بزرگ است که عواطف بزرگ را به وجود می آورد؟ خیال می کند من کلمات قلمبه سلمبه بلد نیستم. اتفاقاً خیلی هم خوب بلدم. ولی کلمات دیگری هم هست، قدیمی تر و ساده تر و بهتر، و من دقیقاً از همین کلمات استفاده می کنم…”

منبع: داشتن و نداشتن، ارنست همینگوی، ترجمه احمد کسایی پور، انتشارات هرمس، ۱۳۹۴، ص ۲۸۵