بایگانی شهریور, ۱۳۹۷

آخر چرا بر روي ني؟!

بدون نظر

اشكي اگر جوشيده است چشمان من از داغ دي تاثير آشوب تو نيست! آري بريز پيمانه مي نام مرا عشق تو كرد آوازه اي مانده اگر سلطان عشق من تويي‘ داغت كجا آخر به كي؟ سرو تمام عاشقان! بر لب زنان بر سر زنان جايت درون قلبهاست‘ آخر چرا بر روي ني؟! چشمان آهويت حسين! […]

ادامه مطلب ...

مكتب دار بزرگ

بدون نظر

مكتب دار بزرگ كه شرح حال بانوي فداكار و مجاهد انقلاب اسلامي است منتشر شد. اين اثر كه در قالب زندگي نامه داستاني و به شيوه داستانك هاي كوتاه نوشته شده اند زندگي سراسر جهاد و مبارزه مرحومه سيده فاطمه طاهايي(سيد خاموشي) است كه انتشارات به نشر منتشر شده است. اثر فوق در بيست و […]

ادامه مطلب ...
انتشارات آئيل؛ محلي براي چاپ و نشر كتاب هاي شما. آثارتان را پس ار كارشناسي و راهنمايي هاي لازم منتشر مي كنيم.
انتشارات آئيل؛ محلي براي چاپ و نشر كتاب هاي شما. آثارتان را پس ار كارشناسي و راهنمايي هاي لازم منتشر مي كنيم.
انتشارات آئيل؛ محلي براي چاپ و نشر كتاب هاي شما. آثارتان را پس ار كارشناسي و راهنمايي هاي لازم منتشر مي كنيم.