ايران تروريسم است!

بدون نظر

وقتي مشخص شد بخش عمده اي از پشتيباني مالي داعش توسط عربستان سعودي انجام شده است گفته شد:

ايران تروريسم است!

وقتي مشخص شد رژيم اشغالگر قدس تجهيزات نظامي داعش را تامين مي كرده است و از مجرحان اين گروه هاي تكفيري تيمارداري مي كرده گفتند:

ايران تروريسم است!

وقتي مشخص شد بمب گذاري ها و ترورهاي خيابان ها و سالن هاي نمايش و متروها و ساير مراكز عمومي اروپا كار داعش بوده است گفتند:

ايران تروريسم است!

وقتي مشخص شد بمب گذاري هاي افغانستان  و پاكستان كار طالبان است گفتند:

ايران تروريسم است!

وقتي مشخص شد بمب باران هاي روستاهاي پاكستان كار پهبادهاي آمريكاست گفتند:

ايران تروريسم است!

وقتي هزاران مسلمان بي گناه برمه اي با وحشيانه ترين روش ها توسط ارتش اين كشور به فرماندهي زني كه غرب جايزه صلح نوبلش را داده بود به قتل رسيدند گفتند:

ايران تروريسم است!

وقتي هزاران زن و كودك و پير و جوان مردم يمن توسط هواپيماهاي آمريكايي از سوي عربستان سعودي كشته شدند و هنوز مي شوند مي گويند:

ايران تروريسم است!

وقتي سازمان ملل مي گويد ۲۲ ميليون نفر در يمن گرسنه اند و با خطر بزرگي مواجه اند و تا كنون شمار زيادي به خاطر نداشتن غذا مرده اند مي گويند:

ايران تروريسم است!

وقتي جوان هاي ايران زمين به ياري مردم مظلوم سوريه مي شتابند و تعداد قابل توجهي از همين جوان ها به دست همان تكفيري ها به شهادت رسيدند گفتند:

ايران تروريسم است!

وقتي نيروهاي بن سلمان در مكاني ديپلماتيك و در كشوري ديگر خبرنگاري را تكه تكه مي كنند و خود رسانه هاي غربي آن را “جنايت غرب” مي نامند گفتند:

ايران تروريسم است!

قضيه ساده است! كشوري كه بخواهد در برابر ظلم قد علم كند و ساير ملت هاي مظلوم جهان را نيز عليه ظلم بشوراند اصولا موي دماغ است. منافع نامشروع  استكبار را هدف گرفته است. اين كشور دوست ندارد پاي چپاولگران جهان به سرزمين هاي اسلامي كه مملو از نعمات خداست برسد.

كشوري كه بيشترين كشته ها را در مبارزه با مواد مخدر در دنيا داده است. كشوري كه به نداي كشورهاي همسايه و مسلمان منطقه لبيك مي گويد و بهترين جوان هاي سرزمينش را در راه آزادي و نجات يك كشور اسلامي و مردمش فدا مي كند؛

آري! تروريسم است!