بهترين ميهمان

بدون نظر

بر اساس زندگی کودکی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله گریه بس است دخترم! خداوند حکمتش در این بوده که او را زودتر از میان ما برگیرد و میهمان خودش کند. اما او همچنان به افق چشم دوخته است و غم سنگینی در چشمان نگرانش نشسته است. قطرات اشک روی گونه هایش راه باز […]

ادامه مطلب ...